Bính Dần

Xem tuổi làm nhà trong năm 2018 cho gia chủ tuổi Bính Dần

Trước khi làm nhà, gia chủ làm giấy bán nhà tượng trưng cho người mượn tuổi Phân tích các yếu tố liên quan: – Tam tai: Gia chủ tuổi Bính Dần, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm Tam tai: Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tuất, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Bính