This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem hướng làm nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Qúy Hợi

Sao Cự Môn Thổ tinh là sao tốt, nhập Kim cung, sao sinh nhà, tính tốt của sao tăng lên. TuổiQúy Hợi Giới tính: Nam Bản mệnh: Đại Hải Thủy Cung mệnh:Cấn bg Các hướng tốt 1. Hướng Tây Nam: Sinh khí Chủ nhà thuộc cung mệnh Cấn – Dương Thổ. Chọn nhà hướng Khôn

Xem hướng làm nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất

Sự kết hợp tạo thành Ngũ quỷ (sao Liêm Trinh Hỏa Tinh). Rất xấu. TuổiNhâm Tuất Giới tính: Nam Bản mệnh: Đại Hải Thủy Cung mệnh:Ly bg Các hướng tốt 1. Hướng Đông: Sinh khí Chủ nhà thuộc cung mệnh Ly – Âm Hỏa. Chọn nhà hướng Chấn (hướng Đông ) – Dương Mộc. Sự

Xem hướng làm nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Tân Dậu

Nhà này nhiều chuyện thị phi trai gái, cờ bạc, gia sản suy bại, làm ăn kinh doanh hay gặp trắc trở và thất bại. TuổiTân Dậu Giới tính: Nam Bản mệnh: Thạch Lựu Mộc Cung mệnh:Khảm bg Các hướng tốt 1. Hướng Đông Nam: Sinh khí Chủ nhà thuộc cung mệnh Khảm – Dương

Xem hướng làm nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Canh Thân

Nhà và người thuần âm ( Âm Mộc của Tốn với Âm Thổ của Khôn), xấu. TuổiCanh Thân Giới tính: Nam Bản mệnh: Thạch Lựu Mộc Cung mệnh:Khôn bg Các hướng tốt 1. Hướng Đông Bắc: Sinh khí Chủ nhà thuộc cung mệnh Khôn – Âm Thổ. Chọn nhà hướng Cấn (hướng Đông Bắc )

Xem hướng làm nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi

Nhà này làm ăn khó khăn, tài lộc không có. Nhà này dương thịnh, âm suy nên con gái trong gia đình hay bị tổn thương, con trai út cũng hay bị tổn thương, ốm đau. TuổiKỷ Mùi Giới tính: Nam Bản mệnh: Thiên Thượng Hỏa Cung mệnh:Chấn bg Các hướng tốt 1. Hướng Nam:

Xem hướng làm nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ

Sự kết hợp tạo thành du niên Ngũ quỷ (thuộc sao Liêm Trinh hành Hỏa tinh), rất xấu. TuổiMậu Ngọ Giới tính: Nam Bản mệnh: Thiên Thượng Hỏa Cung mệnh:Tốn bg Các hướng tốt 1. Hướng Bắc: Sinh khí Chủ nhà thuộc cung mệnh Tốn – Âm Mộc. Chọn nhà hướng Khảm ( hướng Bắc

Xem hướng làm nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ

Sự kết hợp tạo thành du niên Ngũ quỷ (thuộc sao Liêm Trinh Hỏa tinh), rất xấu. TuổiĐinh Tị Giới tính: Nam Bản mệnh: Sa Trung Thổ Cung mệnh:Khôn bg Các hướng tốt 1. Hướng Đông Bắc: Sinh khí Chủ nhà thuộc cung mệnh Khôn – Âm Thổ. Chọn nhà hướng Cấn (hướng Đông Bắc

Xem hướng làm nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Bính Thìn

Sao Phá Quân Kim tinh nhập cung Hỏa, bị hướng nhà Ly Hỏa khắc, cho nên sự hung có phần giảm bớt. TuổiBính Thìn Giới tính: Nam Bản mệnh: Sa Trung Thổ Cung mệnh:Càn bg Các hướng tốt 1. Hướng Tây: Sinh khí Chủ nhà thuộc cung mệnh Càn – Dương Kim Chọn nhà hướng

Làm Nhà 2018 – Kinh Nghiệm Xây Nhà – Mẫu Nhà Đẹp – Kiến Trúc Nhà